ทันตกรรมจัดฟัน

ทันตกรรมจัดฟัน

ทันตกรรมจัดฟัน หรือการจัดฟัน ดัดฟัน เป็นการรักษาทางทันตกรรมสาขาหนึ่ง ซึ่งให้ความสำคัญกับการเรียงตัวของฟัน เนื่องจากฟันซ้อนเก ฟันยื่น ฟันเยิน การสบฟันหน้าไม่สนิท (Open bite) ขากรรไกรบนยื่น (Overjet) ขากรรไกรล่างยื่น (Under-bite) การสบฟันแบบไขว้ (Cross-bite Occlusion) มีช่องว่างระหว่างฟันหรือฟันที่เรียงอย่างไม่เป็นระเบียบซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อรูปหน้า และประสิทธิภาพการบดเคี้ยว รวมถึงการดูแลรักษาความสะอาดฟัน เพราะฟันซ้อนเกจะทำความสะอาดตามซอกได้ยากกว่าฟันปกติ ซึ่งผู้ที่มีปัญหาต่างๆเหล่านี้ควรเข้ารับการดัดฟันหรือปรึกษาทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการดัดฟันหรือจัดฟัน จะออกแบบ วางแผนการรักษาในการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของฟันให้สามารถเลื่อนมายังตำแหน่งที่ถูกต้องและเหมาะสมได้ ดังนั้นการจัดฟันสามารถทำให้ฟันเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบและสวยงาม สร้างความมั่นใจในการพูดคุย ยิ้ม หัวเราะ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบดเคี้ยวได้อีกด้วย การจัดฟันสามารถเลือกประเภทของการจัดฟันที่เหมาะสมกับตัวเอง