ทันตกรรมบูรณะ

ทันตกรรมบูรณะ

คือการดูแลรักษาและซ่อมฟันที่สูญเสียไป เช่น ฟันผุ ฝันที่แตก หัก บิ่น โดยการซ่อมแซมนั้นจะรวมถึงการอุดฟัน หรือวิธีการอื่นๆ เพื่อให้ฝันกลับมาใช้งานได้ใกล้เคียงแบบเดิมได้มากที่สุด เพื่อให้กลับมาบดเคี้ยวอาหารได้ดังเดิม เป็นต้น