ทันตกรรมประดิษฐ์

ทันตกรรมประดิษฐ์

ทันตกรรมประดิษฐ์ เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่ช่วยทดแทนฟันที่สูญเสียไปและแก้ไขปัญหาฟันที่เปราะบางหรือแตกหัก ซึ่งมีวิธีการต่างๆ ดังนี้

• การปลูก รากฟันเทียม ไททาเนียม
• ครอบฟัน
• สะพานฟัน
• ฟันปลอมแบบถอดได้
• การอุดฟันด้วยวัสดุเรซินสีเหมือนฟัน หรือวัสดุอะมัลกัม

ประโยชน์ของทันตกรรมประดิษฐ์

ประโยชน์ของ ทันตกรรมประดิษฐ์ ในการทดแทนฟันที่สูญเสียไปมีดังนี้
1. ช่วยป้องกันการเคลื่อนหรือล้มของฟันซี่ข้างเคียง
2. ช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาของการถูกทำลายของเนื้อเยื่อโดยรอบ
3. ลดปัญหาความยุ่งยากในการทำความสะอาดฟัน ฟันผุ และโรคเหงือก นื่องจากฟันล้มหรือฟันเคลื่อนที่ไปยังบริเวณที่ว่าง
4. ช่วยเสริมสร้างบุคลิกและรอยยิ้มที่สวยงาม
5. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวอาหาร
อาจสามารถช่วยเพิ่มสมรรถภาพในการพูด
6. ช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาของรูปหน้าเนื่องจากการสูญเสียฟัน